Léon de Caluwé

Léon de Caluwé (geboren 1950) is geassocieerd partner bij Twynstra Gudde en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is een van de bekendste consultants in het land en heeft bijna dertig jaar ervaring als organisatieadviseur in alle denkbare sectoren en branches van de samenleving. Hij heeft een uitgebreide lijst van publicaties, is gepromoveerd op een onderwerp uit de veranderkunde en doet onderzoek naar effecten van advieswerk.

Zijn expertisegebieden zijn: veranderkunde, gaming en advieskunde.

Lees verder

 

Vrije Universiteit Amsterdam

Léon was tot voor kort hoofd van het Centrum voor Onderzoek naar Consultancy (CRC). Dit Centrum ondersteunt de ontwikkeling van het beroep van management consultant en de consultancy-industrie.

 

Spannend veranderen - afscheidsrede Léon de Caluwé

Voor zijn afscheidsrede op de VU Amsterdam had Leon een bijzondere vorm gekozen: niet staande achter het katheder, maar een van te voren opgenomen rede. Volgens de decaan kon Léon hierdoor doen waar adviseurs goed in zijn, waarnemen. Tijdens zijn afscheidsrede heeft Léon de kleurentheorie samengevat en uitgelegd hoe je deze toepast. Ook ging hij in op hoe je kunt lesgeven over de kleurentheorie, hoe de theorie zich heeft ontwikkeld en wat de empirische onderbouwing is.

Ook ging hij in op de toekomst/nieuwe toepassing van het kleurendenken: een complexe paradox met vijf poten. Tegelijk met zijn emiraatsrede is het nieuwe boek van Léon uitgekomen ‘Spannend Veranderen – over spanningen bij veranderen en adviseren’. Binnenkort leest u hier meer informatie over de emiraatsrede en het boek.

Bestel nu het nieuwe boek van Leon

Bestel: Spannend veranderen

Expertisegebieden

Veranderkunde

Veranderkunde is een vakgebied dat zich bezig houdt met veranderingsprocessen: hoe ze verlopen, wat werkzame en niet werkzame interventies zijn, welke interventies het best passen bij welke veranderingen, onder welke omstandigheden ze werken en wat de gewenste competenties en houdingen zijn van de veranderaars. De zogenaamde kleurentheorie (een overzicht van veranderkundige denkbeelden) is erg populair.

Gaming

Gaming is een verzameling van interventies die erop zijn gericht om deelnemers, meestal in een groepssetting, in een krachtige (gesimuleerde) leeromgeving leerervaringen te laten opdoen. Daarbij worden denken en doen sterk met elkaar verbonden en worden de leerervaringen gericht op de dagelijkse praktijk.

Advieskunde

Advieskunde bestudeert de rollen, interventies en effecten van organisatieadviseurs en geeft aanwijzingen voor de praktijk van deze adviseurs.

Publicaties

Boeken

Exploring the professional identity of the management consultant

Exploring the professional identity of the management consultant (2013)
Tony Buono, Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Alle boeken

Artikelen

Caluwé, Léon de, Jac Geurts and Wouter Kleinlugtenbelt (2012): Gaming Research in Policy and Organization. An Assessment From the Netherlands. In: Simulation and Gaming, 43 (5), p.600-626.

Alle Artikelen

Kleurentest

De kleurentheorie, ontwikkeld door prof dr. Léon de Caluwé en dr. Hans Vermaak is handzaam bij het kiezen van de kansrijkste veranderaanpak voor een bepaald probleem in een zekere organisatie. En het maakt het gemakkelijker over veranderingen met elkaar te communiceren. Het helpt de eigen eenzijdigheid én die van gesprekspartners te onderkennen en typeren.

Wilt u meer weten over uw eigen veranderkleur? Doe dan zelf de kleurentest.

Twynstra Gudde - Anders denken, gewoon doen

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. Dagelijks doen de publieke sector en het bedrijfsleven een beroep op onze adviseurs en managers en buigen we ons over uitdagende, vaak complexe vraagstukken.
Samenwerken
Programmamanagement
Organisatieontwikkeling
Verandermanagement

  • Stationsplein 1
  • 3818 LE Amersfoort
  • Postbus 907
  • 3800 AX Amersfoort

footer-people