Artikelen

 • Caluwé, Leon de and Hans Vermaak (2015b): Knowing yourself as a change agent:. A validated test based on a colorful theory of change. Submitted.
 • Vermaak, Hans and Leon de Caluwé (2015): Creating a colorful model of change. A case study of theory development. Accepted to the Academy of Management conference 2015. Winner of the best paper award and winner of the ODC Division Best Theory-to-Practice Award for 2015. Submitted.
 • Caluwé, Leon de, Jac Geurts and Wouter Kleinlugtenbelt (2012): Gaming Research in Policy and Organization. An assessment from the Netherlands. In: Simulation and Gaming, 43 (5), p. 600-626.
 • Caluwé, Leon de (2011): Intervening and interventions. An overview. In: Adams, Susan and Alberto Zanzi (eds): Preparing better consultants: The role of Academia. p.121-150. Charlotte: InformationAge Publishing.
 • Caluwé, Leon de and Elsbeth Reitsma (2010): Competencies of Management Consultants. A Research Study of Senior Management Consultants. In: Buono, T. and D. Jamieson (eds): Consultation for Organizational Change. p. 15-40. Charlotte: Information Age Publishing.
 • Caluwé, Leon de and H. Vermaak (2004): Change paradigms: An Overview. In: Organization Development Journal.22 (4), p. 9-18.
 • Léon de Caluwé (2012):Losjes gekoppelde systemen. Het gedachtengoed van Karl Weick. In: Ruijters, Manon en Robert Jan Simons (red.): Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers. Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé (2012): Veranderen in kleuren. In: Witte, Marco de, Jan Jonker en Maurits Jan Vink (red.): Essenties van verandermanagement. Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé (2011): Intervening and interventions: an overview. In: Adams, S. and A. Zanzi (eds): Preparing better consultants: The role of Academia. Information Age Publishing
 • Fritz Korten, Léon de Caluwé and Jac Geurts (2010): The Future of Organisation Development: A Delphi Study among Dutch experts. In: Journal of Change Management vol. 10, no. 4, p.393 – 405
 • Léon de Caluwé (2010): Intervenieren doe je zo. Tips voor effectief veranderen. In: Finance & Control, 9, nr. 3, p. 28-30.
 • Léon de Caluwé (2009): Interventies: wat zijn dat? Intervenieren, wat is dat? Management Executive, nov-dec, p.12-15
 • Léon de Caluwé(2009): Culturen veranderen, In: Management en Organisatie, nr. 3, p. 113-123.
 • Léon de Caluwé (2009): Op bezoek bij de Academy of Management: Snoepwinkel en kermis. In: Management en Consulting, nr. 5, p. 12-15.
 • Léon de Caluwé, Fritz Korten en Jac Geurts (2009): De toekomst van organisatieontwikkeling. In: Leren in organisaties, nummer 11, p. 25-27.
 • Knoop, Laurens, Léon de Caluwé en Martin Muller (2009): Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing. In: Management en Organisatie, nr. 6, p. 20-38.
 • Léon de Caluwé (2009): Veranderen: een meervoudig perspectief. Verschillende manieren van denken over veranderen. In: E Slager (ed): Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009. Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum.
 • Léon de Caluwé (2008): Intervenieren. Audio CD in De Verandermanagement Box. Mainpress.
 • Antonie van Nistelrooij, Lidewey van der Sluis en Léon de Caluwé (2007): Veranderen en leren: twee handen op één buik? Tijdschrift MAB, mei 2007, p.216-224
 • Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2007): Looking for meanings in interactions. Opening chapter in: Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2007): Intervening and Changing. Chichester: Wiley and Sons.
 • Liderwey van der Sluis, Léon de Caluwé and Antoine van Nisterooij (2006): Linkages between individuele characteristics relating to change and learning. In: Develop. Vol 2, p. 24-31.
 • Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2006): Interveniëren en veranderen: zoeken naar betekenis in interacties.
 • Van Nistelrooij, A, N. Schouten, L. de Caluwé (2005):De Organisatieadviseur in Kleur. Management & Organisatie, 59e jaargang no.2, p.56-68
 • Léon de Caluwé and Hans Vermaak (2004): Thinking about Change: Complexity and Multiplexity in Change Processes. In: Boonstra, J. (ed.) (2004): Dynamics of Organizational Change and Learning. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Léon de Caluwé, Hans Vermaak and Frans Que (2004): Comparing Psychtherapists and Change Agents Approaches to Change. In: Buono, A. (ed.) (2004): Creative Consulting: Innovative Perspectives on Management Consulting. Greenwich: Information Age Publishing Inc.
 • Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2004): Change Paradigms: An Overview. Organization Development Journal. Volume 22, Number 4.
 • Léon de Caluwé, Frans Qué en Hans Vermaak (2001). Denken over veranderen van mensen en organisaties. In: Management en Organisatie, vol. 55, nummer 6 (beste vakartikel in 2002).
 • Léon de Caluwé (1998): Denken over veranderen in 5 kleuren. In: Management en Organisatie, augustus, 1998.
 • Gert Jan Hofstede, Léon de Caluwé and Vincent Peters: Why Simulation Games Work. In search of the Active Substance: A Synthesis. Simulation and Gaming, 41(6), 824-843.
 • Léon de Caluwé (2008): The active substance from the perspective of changeIn: Léon de Caluwé, Gert Jan Hofstede and Vincent Peters (2008): Why do games work? Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé (2007): Using simulation gaming for change of organisations and for change of corporate culture. In: Willy Kriz (2007): Gaming Simulation and Organizational Change. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2002): Gaming: een krachtig leermiddel.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2011): Leren in spelsimulaties. In: Kessels, J en R. Poell: Handboek Human Resource Development. Springer Media.
 • Léon de Caluwé and Jac Geurts (1999): The use and effectiveness of gaming/simulation for strategic culture change. In: Saunders, D. and J. Severn (1999): Simulations and Games for Strategy and Policy Planning. Londen: Kogan Page.
 • Léon de Caluwé en Jac Geurts (1997): Spelsimulaties voor organisatieverandering. In: Management en Organisatie, nummer 3, juni/juli 1997.
 • Ard Pieter de Man en Léon de Caluwé (2010): Hoe innoveren adviseurs? In: Management en Organisatie, nr. 2, p. 37-52
 • Elsbeth Reitsma en Léon de Caluwé (2009): Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur: Wat vindt de klant ervan? In: Management en Organisatie, nr. 6, p.61-79
 • Léon de Caluwé and Elsbeth Reitsma (2009): Competencies of management consultants. In: Tony Buono and David Jamieson: Consultation for Organizational Change. Information Age Publishing.
 • Léon de Caluwé (2008): Enkele opmerkingen over de kwaliteit van organisatie-advies. In: Dubbeldam, Goedmakers en Otto (red.): Leven in structuren. Lenthe Publishers.
 • Léon de Caluwé (2008): Contextfactoren en organisatieadvies. In: Dubbeldam en Jagersma: De Passie van de Professional. Assen: Van Gorcum.
 • Antonie van Nistelrooij, Léon de Caluwé and Nanja Schouten (2007): Management Consultants´ Colorful Ways of Looking at Change. In Journal of Change Management. Vol 17, nos 3-4, p. 243-254.
 • Léon de Caluwé and Annemieke Stoppelenburg (2004): Developing Criteria for Effectiveness of Consultant´s Work. Paper MC Division of the Academy of Management. Best empirical paper Award.
 • Léon de Caluwé, Frans Qué and Hans Vermaak (2004): Comparing Psychotherapists´ and Change Agents´ Approaches to Change. Reflections on Changing People and Changing Organizations. In: Tony Buono: Creative Consulting. Innovative Perspectives on Management Consulting. Information Age Publishing.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2003) : Organisatie-advies bij de Rijksoverheid: Kwaliteit onderzocht. In: Mangement en Organisatie, 57 e Jaargang, nummer 1, januari 2003.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2003) : Omgaan met externe adviseurs. In: Handboek Management in Overheidsorganisaties, 42 e aanvulling. Deventer: Kluwer.
 • Ilse van Eekelen en Léon de Caluwé (1996): Wat doen adviseurs eigenlijk? In: Management en Organisatie, 50 e Jaargang, juli-augustus, 1996.